Bazylika Mniejsza Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach
Strona główna -> Intencje mszalne

  

Niedziela, 14.09

6.00

    + Maria i Stanisław Stój

7.00

    + Bronisław Cichosz (z int. sąsiadów Brożynów i Szkaradków)

8.30

       Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Lucyny w 70 R ur.


10.00

1. + Ryszard Mucha (greg.)

2. + Józef Szczerba (z int. siostry Bogusławy z Rodziną)


11.30

1. + Maria Pawlus (greg.)

2. + Edward Wresiło (z int. dyrekcji, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych w Gorlicach)

13.00

       Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Barbary i Romana w 40 R ślubu

16.00

    + Wojciech i Julia Ciślak

18.00

    + Janina Dusza (z int. rodziny Ignarów)

 

Intencje Mszy św.

15 - 21. 09. 2014 r.

Poniedziałek, 15.09

6.00

    + Kazimierz Wszołek (z int. wnuczki)

6.30

1. + Ryszard Mucha (greg.)

2. + Maria Pawlus (greg.)

7.00

1. + Adam Nowak (z int. kolegów i koleżanek z Urzędu Miejskiego w Gorlicach)

2. + Kazimierz Wszołek (z int. siostry Julianny)

3. + Anna i Andrzej Gorczyca, Stanisław Gut

4. + Andrzej i Janina i za zmarłych Rodziców

8.00

1. + Janina Dusza

2. + Tadeusz Wszołek (7 dz. po śmierci)

18.00

1.    Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Grażyny i Mariana w 25 R ślubu

2.    O bł. Boże dla Eweliny i Wojciecha w 7 R ślubu oraz o łaski dla Martyny i Natalii

3.   Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę Maryi na dalsze lata dla całej rodziny

Wtorek, 16.09

6.00

    + Zbigniew Jaracz (z int. rodz. Grzegorczyków)

6.30

1. + Ryszard Mucha (greg.)

2. + Maria Pawlus (greg.)

3. + Florentyna Łebska (7 dz. po śmierci)

7.00

1. + Adam Nowak (z int. dyrekcji i pracowników Państwowej Szkoły Muzycznej w Gorlicach)

2.    W intencji Bogu wiadomej

3. + Zofia Kamińska (z int. Kuratorów Zawodowych Okręgu       Nowosądeckiego)

8.00

       W intencji żyjących i zmarłych czcicieli Pana Jezusa w Więzieniu

18.00

1. + Tadeusz Wojnarski 29 R

2. + Władysława Lewińska (z int. sąsiadów z ul. Konopnickiej 5)

3. + Andrzej Cebula (z int. nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzeszynie)

4. + Zdzisław CzernikŚroda, 17.09

6.00

    + Roman Raczek (z int. rodziny Drozdów z Jasła)

6.30

1. + Ryszard Mucha (greg.)

2. + Maria Pawlus (greg.)

3. + Józef Szczerba (z int. pracowników firmy ,,SEVERT”)

7.00

1. + Alicja Buś 1 R

2. + Zbigniew Jaracz (z int. dyrekcji i pracowników Zespołu Szkół w Kwiatonowicach)

3. + Aniela i Kazimierz Wilk (z int. koleżanek córki Heleny )

8.00

    + Ignacy Dąbrowski 3 R

10.00

   W intencji Ojczyzny w 75 R napadu ZSRR na Polskę (z int. Zarządu Powiatu)

18.00

1.    Intencje nowennowe

2. + Stanisława Pawlak 15 R

3. + Janina Leśniak 1 R

Czwartek, 18.09

6.00

    + Maria Kozioł (z int. rodz. Gosków z Gliwic)

6.30

1. + Ryszard Mucha (greg.)

2. + Maria Pawlus (greg.)

7.00

1. + Teresa Nowak (z int. koleżanek i kolegów z Urzędu Miasta w Gorlicach)

2. + Halina Bugno (z int. sąsiadów syna Leszka)

3. + Zbigniew Jaracz (z int. sąsiadów z ul. Wiosennej)

4. + Tadeusz Burnatowski (z int. rodziny Lenartowiczów)

8.00

1. + Mieczysław Sajdera (z int. sąsiadów z ul. Potockiego)

2. + Piotr Molecki (7 dz. po śmierci)

18.00

1. + Tadeusz Kuzak 8 R

2. + Stanisław Krzeszowski

3. + Tomasz Czerwonka (z int. pracowników z Zespołu Szkół
 i Przedszkola w Ropie)

4. + Ks. Józef Przybycień (z int. koleżanek i kolegów z LO w Gorlicach)


Piątek, 19.09

6.00

    + Halina Bugno

6.30

1. + Ryszard Mucha (greg.)

2. + Maria Pawlus (greg.)

3. + Stanisław Czechowicz (z int. rodz. Świątków)

7.00

1. ­+ Jan Ryba (z int. gorlickich sędziów i działaczy narciarskich)

2. + Emilia i Tadeusz Honkowicz (z int. syna)

3. + Jan Szymański (z int. koleżanek i kolegów z Biura Projektowego ,,Projbud” w Gorlicach)

8.00

    + Zbigniew i Lucyna

15.00

       O Miłosierdzie Boże i nawrócenie grzeszników

18.00

1. + Zofia Augustyn (z int. córki Ewy z Rodziną)

2. + Andrzej Cebula (z int. sąsiadów z ul. Norwida 4, klatka 3)

3. + Jan i Stefan Guzik


Sobota, 20.09

6.00

    + Zbigniew Tuleja (z int. rodziny Samborskich)

6.30

1. + Ryszard Mucha (greg.)

2. + Maria Pawlus (greg.)

3. + Józef Szczerba (z int. brata Jana z żoną)

7.00

1. + Krzysztof Kaszycki (z int. sąsiadów z ul. Krasińskiego 19)

2. + Zbigniew Jaracz (z int. sąsiadów z ul. Letniej)

3. + Krystyna Rak (z int. sąsiadów z ul. Konopnickiej 14)

4. + Władysław Gawlik (30 dz. po śmierci)

5. + Stefania i Jan Osetek (poza parafią)


8.00

1. + Zbigniew Jaracz

2. + Zofia Falisiewicz (30 dz. po śmierci)

18.00

1.  Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Wandy i Kazimierza w 50R ślubu

2.  Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Małgorzaty, Marka i Marty z Rodzinami

Niedziela, 21.09

6.00

    + Bolesław Bajorek 16 R

7.00

    + Jan 3 R i Helena 18 R Szwarga (z int. brata Mariana z żoną)

8.30

    + Tadeusz Sajdak, zmarli z rodz. Olszewskich i Boguckich


10.00

1. + Ryszard Mucha (greg.)

2. + Michalina Zielińska (z int. Urzędu Skarbowego w Gorlicach)


11.30

1.    Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Marii i Stanisława w 45 R ślubu

2.    Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Marii i Andrzeja w 25 R ślubu

13.00

    + Tomasz Janik 1 R

16.00

    + Maria Pawlus (greg.)

18.00

    + Jan Lignar 2 R

     

 

 

 

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska